Vacatures

Gepubliceerd op 26-03-2011

Een vereniging moet het hebben van haar vrijwilligers. Wij hebben er veel, en daar zijn we blij mee. Op het moment zijn we opzoek naar een paar nieuwe vrijwilligers. Misschien zit er iets voor u bij?

Penningmeester

Tijdsbesteding: 10 tot 20 uur per maand
Startdatum: bij voorkeur voor 1 mei 2011

Penningmeester draagt zorg voor het financieel beleid van de vereniging en de stichting en draagt samen met de andere bestuursleden zorg voor het besturen van de vereniging en de stichting.

Taken:
- Betaling van facturen en declaraties
- Bijhouden financiële administratie
- Opstellen jaarrekening
- Opstellen begroting
- Indienen subsidieaanvraag gemeente
- Contributie innen
- Toezicht houden op gebouwbeheer, materiaalbeheer en verhuur van het clubgebouw

Jaarlijks vergadert het bestuur ongeveer zes maal, daarnaast zijn er drie ALV’s waarbij het gehele bestuur in principe aanwezig is. Daarnaast is de penningmeester aanwezig bij de jaarlijkse controle van de financiële administratie door de kascontrolecommissie.

Basiskennis boekhouden is vereist, ervaring als penningmeester is niet vereist. De afgelopen jaren is een gezond financieel beleid gevoerd en de financiële positie van de organisatie is dan ook zeer solide. Er is een plaatsvervangend penningmeester om de penningmeester in geval van bijzondere omstandigheden direct te kunnen ontlasten.

Algemeen bestuurslid

Tijdsbesteding: 5 tot 10 uur per maand
Startdatum: flexibel

Een algemeen bestuurslid draagt samen met de andere bestuursleden zorg voor het besturen van de vereniging en de stichting. In overleg kan een algemeen bestuurslid specifieke onderwerpen onder zijn hoede nemen, tijdelijk of permanent, bijvoorbeeld externe contacten, fondsenwerving, ledenwerving of vrijwilligersbeleid. Veel ruimte om zelf invulling aan de functie te geven.

Jaarlijks vergadert het bestuur ongeveer zes maal, daarnaast zijn er drie ALV’s waarbij het gehele bestuur in principe aanwezig is.

Verhuurcoördinator(en)

Tijdsbesteding: 10 tot 15 uur per maand (sterk wisselend per periode van het jaar)
Startdatum: flexibel maar uiterlijk januari 2012

Van april tot en met november verhuren we het clubgebouw aan andere verenigingen. Dat is een belangrijke inkomstenbron voor ons. Om het hele verhuurproces in goede banen te leiden zoeken we één of twee verhuurbeheerders.

Taken:
- Huurders informatie verstrekken over clubgebouw De Knoop
- Rondleidingen geven aan (potentiele) huurders
- Bijhouden van de verhuuradministratie
- Afhandeling van huurcontracten, borg etc.
- Controleren van het gebouw na een verhuurperiode

Daarnaast moet men regelmatig in de gelegenheid zijn om naar het gebouw te kunnen gaan.
De huidige beheerders hebben alles heel goed vastgelegd en er wordt digitaal veel geregeld. Twee beheerders voor deze functie zou ideaal zijn zodat de taken verdeeld kunnen worden. Het is een heel belangrijke functie die onmisbaar is voor onze vereniging. De huidige verhuurbeheerders hebben aangegeven tot december dit jaar de verhuur te willen beheren. Het zou fijn zijn als een nieuwe verhuurbeheerder eerder aan kan sluiten om taken goed over te dragen.

Interesse of meer informatie?

Heeft u interesse in of vragen over deze vrijwilligersfuncties? Neem dan contact op met bestuursvoorzitter Anneke Bokslag via (0313) 47 28 42 of per e-mail via info@scoutingdoesburg.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht